Logo PTNLogo UAM


Witamy na stronie 

Kongresu Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego 2019!

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na Jubileuszowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego w Poznaniu. Nasze tegoroczne spotkanie ma charakter szczególny, ponieważ związane jest z 90. rocznicą powstania Towarzystwa i odbywa się w roku jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Mamy nadzieję, że będzie ono dla nas wszystkich okazją do wymiany myśli w zakresie badań naukowych oraz praktyki uczenia się i nauczania języków obcych. Ufamy, że nasze upominki muzyczne oraz kulinarne sprzyjać będą tworzeniu i pielęgnowaniu naszych relacji zawodowych i prywatnych w niezapomnianej atmosferze. Nad formułą kongresu pracuje od października 2018 roku mały zespół, złożony z połączonych sił komitetu naukowego i komitetu organizacyjnego. W kwietniu przekażemy Państwu drugi komunikat, w którym podamy szczegółowe informacje organizacyjne.

Serdecznie zapraszamy Państwa, członków i sympatyków PTN do Poznania.

 

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Karpińska-Szaj

/prof. zw. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział  Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; przewodnicząca komitetu naukowego kongresu PTN/

 

Izabela Marciniakdr Izabela Marciniak

/dr Izabela Marciniak, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; przewodnicząca komitetu organizacyjnego kongresu PTN/

 

 

O Kongresie

PIERWSZY OKÓLNIK – tu znajdą Państwo pierwsze informacje  dotyczące Kongresu. Zapraszamy!

Czas: 9-11 września 2019

Miejsce: Poznań

Organizatorzy:
Wydział Neofilologii UAM
Instytut Filologii Germańskiej UAM
Instytut Filologii Romańskiej UAM
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM

TEMAT KONGRESU: „Interdyscyplinarność w glottodydaktyce”

Sekcje problemowe:
  • epistemologia glottodydaktyki, dylematy terminologiczne;
  • definiowanie i badanie złożoności kompetencji komunikacyjnej;
  • badania nad kulturą i kompetencją (inter)kulturową;
  • przyswajanie i uczenie się języków obcych w perspektywie badawczej;
  • interdyscyplinarność warsztatu badań nad uczeniem się i nauczaniem języków obcych;
  • interdyscyplinarność koncepcji dydaktycznych, modelowanie uczenia się i nauczania języków;
  • znaczenie badań glottodydaktycznych w przygotowaniu do zawodu nauczyciela i w praktyce nauczania języków obcych;
  • metodologia badań nad przyswajaniem i uczeniem się języków obcych w tym języka polskiego jako obcego;
  • badania nad dwujęzycznością i wielojęzycznością.

KOMITET NAUKOWY KONGRESU PTN

Prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Przewodnicząca PTN, UAM w Poznaniu
Prof. Freiderikos Valetopulos, Université de Poitiers
Prof. Terry Lamb, Przewodniczący FIPLV, University of Westminster, London
Prof. Thorsten Piske, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
Prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, Zarząd Główny PTN, KUL JP II w Lublinie
Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, Zarząd Główny PTN, UAM w Poznaniu, PWSZ w Koninie
Prof. UAM, dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Zarząd Główny PTN, UAM w Poznaniu
Prof. UAM, dr hab. Aldona Sopata, Dziekan Wydziału Neofilologii, UAM w Poznaniu
Prof.  AP, dr hab. Dorota Werbińska, Zarząd Główny PTN
Dr hab. Iwona Janowska, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Anna Jaroszewska, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Radosław Kucharczyk, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Anna Seretny, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Jagielloński

KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU

Dr Izabela Marciniak Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu
Prof. UAM, dr hab. Maciej Mackiewicz, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu
Dr hab. Małgorzata Bielicka, Instytut Lingwistyki Stosowanej WN UAM w Poznaniu
Dr hab. Agnieszka Pawłowska-Balcerska, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu
Dr hab. Bernadeta Wojciechowska, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu
Dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu
Dr Magdalena Aleksandrzak, Instytut Lingwistyki Stosowanej WN UAM w Poznaniu
Dr Sebastian Chudak, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu
Dr Joanna Górecka, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu
Dr Joanna Kic-Drgas,  Instytut Lingwistyki Stosowanej WN UAM w Poznaniu
Dr Agata Lewandowska, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu
Dr Izabela Orchowska, Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu
Dr Renata Rybarczyk, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu
Dr Marta Zawacka-Najgeburska, Instytut Lingwistyki Stosowanej WN UAM w Poznaniu
Mgr Katarzyna Kurzawska, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu
Mgr Jakub Przybył, Szkoła Językowa UAM w Poznaniu
Mgr Anna Waszau, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu