Witamy na stronie
Kongresu Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego 2019!


PIERWSZY OKÓLNIK – tu znajdą Państwo pierwsze informacje  dotyczące Kongresu. Zapraszamy!

O Kongresie

Czas: 9-11 września 2019

Miejsce: Poznań

Organizatorzy:
Wydział Neofilologii UAM
Instytut Filologii Germańskiej UAM
Instytut Filologii Romańskiej UAM
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM

TEMATYKA KONGRESU

Sekcje problemowe:
  • epistemologia glottodydaktyki, dylematy terminologiczne;
  • definiowanie i badanie złożoności kompetencji komunikacyjnej;
  • badania nad kulturą i kompetencją (inter)kulturową;
  • przyswajanie i uczenie się języków obcych w perspektywie badawczej;
  • interdyscyplinarność warsztatu badań nad uczeniem się i nauczaniem języków obcych;
  • interdyscyplinarność koncepcji dydaktycznych, modelowanie uczenia się i nauczania języków;
  • znaczenie badań glottodydaktycznych w przygotowaniu do zawodu nauczyciela i w praktyce nauczania języków obcych;
  • metodologia badań nad przyswajaniem i uczeniem się języków obcych w tym języka polskiego jako obcego;
  • badania nad dwujęzycznością i wielojęzycznością.